Aktuality

Pracujete v Německu? Pomůžeme Vám s vrácením daní ze SRN včetně zatřídění. Máte děti nebo manželku na mateřské dovolené? Pomůžeme Vám na ně získat příspěvky.

       Partneři :
   Ing. Radek Bílý
 www.dane-bily.cz

Daňový kalendář 2016

Leden 
8.1.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/15
9.1.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 11/15
20.1.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 12/15
20.1.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 12/15
20.1.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 12/15
24.1.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 11/16
25.1.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 12/15 + 4.Q/15
25.1.2016 energetické přiznání a splatnost 12/15
25.1.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 12/15
31.1.2016 biopaliva hlášení dle z.č. 201/2012 Sb.
31.1.2016 silniční přiznání za rok 15 31.1.2016 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 16 31.1.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 12/15
Únor
8.2.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 1/16
9.2.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 12/15
15.2.2016 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování za rok 15
15.2.2016 z příjmů podpis prohlášení na rok 16
20.2.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 1/16
20.2.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 1/16
20.2.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 1/16
24.2.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 12/15
25.2.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 1/16
25.2.2016 DPH kontrolní hlášení 1/16 25.2.2016 energetické přiznání a splatnost 1/16
25.2.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 1/16
28.2.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 1/16
28.2.2016 loterie a hry přiznání a zaplacení odvodu za rok 15
Březen
1.3.2016 z příjmů vyúčtování (závislá čin.) za rok 15
8.3.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 2/16
12.3.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 1/16
15.3.2016 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní 15.3.2016 z příjmů hlášení platebního zprostředkovatele za rok 15 20.3.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 2/16
20.3.2016 z příjmů elektronické vyúčtování za rok 15
20.3.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 2/16
20.3.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 2/16
25.3.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 2/16
25.3.2016 DPH kontrolní hlášení 2/16 25.3.2016 energetické přiznání a splatnost 2/16
25.3.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 2/16
27.3.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 1/16
31.3.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 2/16
Duben
1.4.2016 DPPO, DPFO přiznání a úhrada (ne audit) za rok 15
1.4.2016 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) za rok 15
1.4.2016 pojistné "přiznání a úhrada (ne audit); vyúčtování" za rok 15
8.4.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 3/16 9.4.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 2/16 15.4.2016 silniční záloha 1.Q/16 20.4.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 3/16
20.4.2016 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy 1.Q/16
20.4.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 3/16
20.4.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 3/16 24.4.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 2/16 25.4.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 3/16 + 1.Q/16 25.4.2016 DPH kontrolní hlášení 3/16 25.4.2016 energetické přiznání a splatnost 3/16 25.4.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 3/16 30.4.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 3/16 1.5.2016 pojištění OSVČ přehled - sociální a zdravotní za rok 15
Květen
8.5.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 4/16
10.5.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 3/16
20.5.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 4/16
20.5.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 4/16
20.5.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 4/16
25.5.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 4/16
25.5.2016 DPH kontrolní hlášení 4/16
25.5.2016 energetické přiznání a splatnost 4/16
25.5.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 4/16
25.5.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 3/16 31.5.2016 z nemovitostí splatnost (do 5000 Kč) 31.5.2016 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč - bez zemědělců) 31.5.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 4/16
Červen
8.6.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 5/16 9.6.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 4/16 15.6.2016 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní 15.6.2016 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.6.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 5/16
20.6.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 5/16
20.6.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 5/16
24.6.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 4/16
25.6.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 5/16
25.6.2016 DPH kontrolní hlášení 5/16 25.6.2016 energetické přiznání a splatnost 5/16
25.6.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 5/16
30.6.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 5/16
Červenec
1.7.2016 DPPO, DPFO odložené přiznání a úhrada za rok 15
1.7.2016 pojistné odložené přiznání a úhrada za rok
15 8.7.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 6/16
10.7.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 5/16
15.7.2016 silniční záloha 2.Q/16 20.7.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 6/16
20.7.2016 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy 2.Q/16
20.7.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 6/16
20.7.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 6/16
25.7.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 6/16 + 2.Q/16
25.7.2016 DPH kontrolní hlášení 6/16 25.7.2016 energetické přiznání a splatnost 6/16
25.7.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 6/16 25.7.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 5/16 31.7.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 6/16
Srpen
1.8.2016 pojištění OSVČ odložený přehled - soc. a zdr. za rok 15
8.8.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 7/16
9.8.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 6/16
20.8.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 7/16
20.8.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 7/16
20.8.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 7/16
24.8.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 6/16
25.8.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 7/16
25.8.2016 DPH kontrolní hlášení 7/16
25.8.2016 energetické přiznání a splatnost 7/16 25.8.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 7/16 31.8.2016 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč - zemědělci)
31.8.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 7/16 8.9.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 8/16
Září
9.9.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 7/16
15.9.2016 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
20.9.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 8/16
20.9.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 8/16
20.9.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 8/16
24.9.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 7/16
25.9.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 8/16
25.9.2016 DPH kontrolní hlášení 8/16
25.9.2016 energetické přiznání a splatnost 8/16
25.9.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 8/16
30.9.2016 DPH žádost o vrácení DPH z/do členského státu za rok 15
30.9.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 8/16
Říjen
8.10.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 9/16
10.10.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 8/16
15.10.2016 silniční záloha 3.Q/16 20.10.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 9/16
20.10.2016 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy 3.Q/16
20.10.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 9/16
20.10.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 9/16
25.10.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 9/16 + 3.Q/16
25.10.2016 DPH kontrolní hlášení 9/16
25.10.2016 energetické přiznání a splatnost 9/16
25.10.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 9/16
25.10.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 8/16 31.10.2016 DPH skupinová reg. (přihl.-změna-zruš.) na rok 17
31.10.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 9/16
Listopad
8.11.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 10/16
9.11.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 9/16
20.11.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 10/16
20.11.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 10/16
20.11.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 10/16
24.11.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 9/16
25.11.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 10/16
25.11.2016 DPH kontrolní hlášení 10/16
25.11.2016 energetické přiznání a splatnost 10/16
25.11.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 10/16
30.11.2016 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč - všichni)
30.11.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 10/16
Prosinec
8.12.2016 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 11/16
10.12.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 10/16
15.12.2016 silniční záloha 10 a 11/16
15.12.2016 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
15.12.2016 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.12.2016 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 11/16
20.12.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 11/16
20.12.2016 pojištění OSVČ sociální - záloha 11/16
25.12.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 11/16
25.12.2016 DPH kontrolní hlášení 11/16
25.12.2016 energetické přiznání a splatnost 11/16
25.12.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 11/16
25.12.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) 10/16
31.12.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/16