Aktuality

Pracujete v Německu? Pomůžeme Vám s vrácením daní ze SRN včetně zatřídění. Máte děti nebo manželku na mateřské dovolené? Pomůžeme Vám na ně získat příspěvky.

       Partneři :
   Ing. Radek Bílý
 www.dane-bily.cz

Daňový kalendář 2018

Leden 
8.1.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/17
9.1.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 11/17
20.1.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 12/17
20.1.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 12/17
20.1.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 12/17
24.1.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 11/17
25.1.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 12/17 + 4.Q/17
25.1.2018 energetické přiznání a splatnost 12/17
25.1.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 12/17
31.1.2018 biopaliva hlášení dle z.č. 201/2012 Sb.
31.1.2018 silniční přiznání za rok 17 31.1.2018 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 18 31.1.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 12/17
Únor
8.2.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 1/18
9.2.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 12/17
15.2.2018 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování za rok 17
15.2.2018 z příjmů podpis prohlášení na rok 18
20.2.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 1/18
20.2.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 1/18
20.2.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 1/18
24.2.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 12/17
25.2.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 1/18
25.2.2018 DPH kontrolní hlášení 1/18 25.2.2018 energetické přiznání a splatnost 1/18
25.2.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 1/18
28.2.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 1/18
28.2.2018 loterie a hry přiznání a zaplacení odvodu za rok 17
Březen
1.3.2018 z příjmů vyúčtování (závislá čin.) za rok 17
8.3.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 2/18
12.3.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 1/18
15.3.2018 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní 15.3.2018 z příjmů hlášení platebního zprostředkovatele za rok 17 20.3.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 2/18
20.3.2018 z příjmů elektronické vyúčtování za rok 17
20.3.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 2/18
20.3.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 2/18
25.3.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 2/18
25.3.2018 DPH kontrolní hlášení 2/18 25.3.2018 energetické přiznání a splatnost 2/18
25.3.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 2/18
27.3.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 1/18
31.3.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 2/18
Duben
1.4.2018 DPPO, DPFO přiznání a úhrada (ne audit) za rok 17
1.4.2018 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) za rok 17
1.4.2018 pojistné "přiznání a úhrada (ne audit); vyúčtování" za rok 17
8.4.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 3/18 9.4.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 2/18 15.4.2018 silniční záloha 1.Q/18 20.4.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 3/18
20.4.2018 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy 1.Q/18
20.4.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 3/18
20.4.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 3/18 24.4.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 2/18 25.4.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 3/18 + 1.Q/18 25.4.2018 DPH kontrolní hlášení 3/18 25.4.2018 energetické přiznání a splatnost 3/18 25.4.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 3/18 30.4.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 3/18 1.5.2018 pojištění OSVČ přehled - sociální a zdravotní za rok 17
Květen
8.5.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 4/18
10.5.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 3/18
20.5.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 4/18
20.5.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 4/18
20.5.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 4/18
25.5.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 4/18
25.5.2018 DPH kontrolní hlášení 4/18
25.5.2018 energetické přiznání a splatnost 4/18
25.5.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 4/18
25.5.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 3/18 31.5.2018 z nemovitostí splatnost (do 5000 Kč) 31.5.2018 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč - bez zemědělců) 31.5.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 4/18
Červen
8.6.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 5/18 9.6.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 4/18 15.6.2018 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní 15.6.2018 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.6.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 5/18
20.6.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 5/18
20.6.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 5/18
24.6.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 4/18
25.6.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 5/18
25.6.2018 DPH kontrolní hlášení 5/18 25.6.2018 energetické přiznání a splatnost 5/18
25.6.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 5/18
30.6.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 5/18
Červenec
1.7.2018 DPPO, DPFO odložené přiznání a úhrada za rok 17
1.7.2018 pojistné odložené přiznání a úhrada za rok
15 8.7.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 6/18
10.7.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 5/18
15.7.2018 silniční záloha 2.Q/18 20.7.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 6/18
20.7.2018 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy 2.Q/18
20.7.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 6/18
20.7.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 6/18
25.7.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 6/18 + 2.Q/18
25.7.2018 DPH kontrolní hlášení 6/18 25.7.2018 energetické přiznání a splatnost 6/18
25.7.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 6/18 25.7.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 5/18 31.7.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 6/18
Srpen
1.8.2018 pojištění OSVČ odložený přehled - soc. a zdr. za rok 17
8.8.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 7/18
9.8.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 6/18
20.8.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 7/18
20.8.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 7/18
20.8.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 7/18
24.8.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 6/18
25.8.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 7/18
25.8.2018 DPH kontrolní hlášení 7/18
25.8.2018 energetické přiznání a splatnost 7/18 25.8.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 7/18 31.8.2018 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč - zemědělci)
31.8.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 7/18 8.9.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 8/18
Září
9.9.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 7/18
15.9.2018 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
20.9.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 8/18
20.9.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 8/18
20.9.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 8/18
24.9.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 7/18
25.9.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 8/18
25.9.2018 DPH kontrolní hlášení 8/18
25.9.2018 energetické přiznání a splatnost 8/18
25.9.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 8/18
30.9.2018 DPH žádost o vrácení DPH z/do členského státu za rok 17
30.9.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 8/18
Říjen
8.10.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 9/18
10.10.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 8/18
15.10.2018 silniční záloha 3.Q/18 20.10.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 9/18
20.10.2018 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy 3.Q/18
20.10.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 9/18
20.10.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 9/18
25.10.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 9/18 + 3.Q/18
25.10.2018 DPH kontrolní hlášení 9/18
25.10.2018 energetické přiznání a splatnost 9/18
25.10.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 9/18
25.10.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 8/18 31.10.2018 DPH skupinová reg. (přihl.-změna-zruš.) na rok 19
31.10.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 9/18
Listopad
8.11.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 10/18
9.11.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 9/18
20.11.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 10/18
20.11.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 10/18
20.11.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 10/18
24.11.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 9/18
25.11.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 10/18
25.11.2018 DPH kontrolní hlášení 10/18
25.11.2018 energetické přiznání a splatnost 10/18
25.11.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 10/18
30.11.2018 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč - všichni)
30.11.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 10/18
Prosinec
8.12.2018 pojištění OSVČ zdravotní - záloha 11/18
10.12.2018 spotřební splatnost (bez daně z lihu) 10/18
15.12.2018 silniční záloha 10 a 11/18
15.12.2018 DPPO, DPFO záloha čtvrtletní
15.12.2018 DPPO, DPFO záloha pololetní
20.12.2018 z příjmů záloha na daň-závislá činnost 11/18
20.12.2018 pojistné hlášení a splatnost zálohy - 2.pilíř 11/18
20.12.2018 pojištění OSVČ sociální - záloha 11/18
25.12.2018 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a 11/18
25.12.2018 DPH kontrolní hlášení 11/18
25.12.2018 energetické přiznání a splatnost 11/18
25.12.2018 spotřební přiznání + nárok vrácení daně 11/18
25.12.2018 spotřební splatnost (daň z lihu) 10/18
31.12.2018 srážková odvod daně (zvláštní sazba) 11/18